રાહુલ પટેલ , વાસદ

ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ… તારીખ19/2/18 થી 23/2/18 સુધી. સ્થળ:-એગ્રોનોમી વિભાગ, બી.એ.એગ્રીકલ્ચર કૉલેજ. આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી. આણંદ. ડો. એમ. વી. પટેલ +919737071848 ડૉ. પી.એમ. પટેલ

[ વધુ માહિતી..]

Joytabhai mali

*एग्रिकोन नो संग, दादमनी खेतिमा लावे रंग* नमस्ते खेदुत मित्रो… रासायनिक, फ़ुगनाशक्, किट नाशक थी थाकेला मित्रो माटे *_निमाटोड_* अने *_फ़ुग_* तथा नबला छोड

[ વધુ માહિતી..]

Viren Doshi

બનાસ ડેરીના પશુચિકિત્સા વિભાગ દ્વારા પશુપાલકો માટે જરૂરી માર્ગદર્શન કીટનાશક દવા તાજી છાંટેલી હોય તેવા કે બગડી ગયેલા કે કુમળા ઘાસચારાનું પશુઓને નીરણ કરવાથી

[ વધુ માહિતી..]

નારણભાઇ, ભાવનગર

👇ખેડુતો માટે જાહેરાત👇 ખેતીવાડી ખાતાની હાલમાં ફક્ત હેન્ડ ટુલ્સ કીટની ઓનલાઇન અરજી તા-૧/૨/૨૦૧૮ થી ૧૫/૨/૦૧૮ સુધી ચાલુ થયેલ છે. 👉કીટમા સમાવેશ વસ્તુ:👇 ૧.પાવડો નંગ-

[ વધુ માહિતી..]

યુવરાજસિંહ

ખેડૂતો માટે ખુશખબર ગુજરાત સરકારે ટપકસિંચાઇ પદ્ધતિ મા 50% સબસીડી ને વધારી 70% સબસીડી આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે તેથી જે પણ ખેડૂતો ટપક સિંચાઈ

[ વધુ માહિતી..]

Mavjibhai, Vav

🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝 મધમાખી ઉછેર કરવા ની ઇચ્છા ધરાવતાં ખેડૂતો માટે અત્યંત જરૂરી સૂચના 🐝🐝🐝🐝🐝🐝 ગુજરાત માં સૌ પ્રથમ અને સૌથી વિશાળ મધમાખી વિષયક તાલીમ અને

[ વધુ માહિતી..]

Ashokbhai, Atladra

ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ… તારીખ19/2/18 થી 23/2/18 સુધી. સ્થળ:-એગ્રોનોમી વિભાગ, બી.એ.એગ્રીકલ્ચર કૉલેજ. આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી. આણંદ. ડો. એમ. વી. પટેલ +919737071848 ડૉ. પી.એમ. પટેલ

[ વધુ માહિતી..]