નારણભાઇ, ભાવનગર

👇ખેડુતો માટે જાહેરાત👇

ખેતીવાડી ખાતાની હાલમાં ફક્ત હેન્ડ ટુલ્સ કીટની ઓનલાઇન અરજી તા-૧/૨/૨૦૧૮ થી ૧૫/૨/૦૧૮ સુધી ચાલુ થયેલ છે.

👉કીટમા સમાવેશ વસ્તુ:👇

૧.પાવડો નંગ- ૨
૨.ખુરપી નંગ-૫
૩.દાતરડા નંગ-૫
૪.પંજેઠી નંગ-૨
૫.કુહાડી નંગ-૨
૬.ત્રીકમ નંગ-૧
૭.હાથ કરબડી નંગ-૨
૮.એક હાર હાથ ઓરણી નંગ-૨
૯.નીદણ પાવડી નંગ-૩
૧૦.પાણીનો ઝારો નંગ-૨
૧૧.કપાસની સાઠી ઉપાડવાનો ચિપીયો નંગ-૧
૧૨.સાદી કોદાળી નંગ-૨
👉અરજી સાથે
(૧) ૮/અ
(૨) બેકપાસબૂક નકલ
(૩) આધાર કાડૅ નકલ
આટલા પૂરાવા જોડીને અરજી દિન-૭ મા ગ્રામસેવકને આપવી.

👉કીટની આશરે કુલ કિંમત-૩૬૦૦ થી ૩૭૦૦ રૂ.
👉૭૫% સબસિડી બાદ કરીને
આશરે-૯૦૦ થી ૧૦૦૦/-રૂપિયા ભરવાના થાય.
👉નોધ-કિંમતમા ફેરફાર થઈ શકે છે.
👉હાલ ફક્ત હેન્ડ ટૂલ્સ કીટની જ અરજી ચાલુ થયેલ છે.
👉🙏બીજા ખેડૂતોને પણ જાણ કરવા વિનંતી.🙏
લિ.ગ્રામસેવક

હવે તમે પણ સફળકિસાનની વેબસાઈટ દ્વારા અન્ય કિસાનમિત્રો સાથે માહિતી શેર કરી શકો છો. માહિતી કેવી રીતે આપવી એ જાણવા માટે અહીં જુઓ.

તમે અન્ય કિસાનમિત્રોએ આપેલ માહિતી  ખેડૂતો માટે,ખેડૂતો દ્વારા પર જોઈ શકો છો.

સફલ કિસાન દ્વારા મોકલાતી ખેતી વિશેની નવી માહિતી વિશે વાટસએપ પર જાણવા માંગતા હોય તો

  • તમારૂં નામ, વોટ્સએપ મોબાઇલ નંબર, ગામ, તાલુકો અને જીલ્લો નીચે આપો.
  • 9742946225 નંબર તમારા ફોન પર સેવ કરો. નંબર સેવ કર્યા વગર વોટ્સએપ પર મેસેજ નહીં મળે
  • તમારા ફોનથી 9742946225 પર Hi મેસેજ મોકલો.

તમે એક વાર તમારી માહિતી આપી હોય તો પાછી આપવાની જરૂર નથી.

તમારું નામ*
અટક*
વોટ્સએપ નંબર*
ગામ*
તાલુકો*
જીલ્લો*
શું તમે સફલ કિસાનનો નંબર 9742946225 તમારા ફોન પર સેવ કર્યો છે? સેવ કરેલ હોય તો 'Yes' લખો. નંબર સેવ કર્યા વગર અમારા મેસેજ નહી મળે.*