રાહુલ પટેલ , વાસદ

ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ…
તારીખ19/2/18 થી 23/2/18 સુધી.
સ્થળ:-એગ્રોનોમી વિભાગ,
બી.એ.એગ્રીકલ્ચર કૉલેજ.
આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી.
આણંદ.
ડો. એમ. વી. પટેલ
+919737071848
ડૉ. પી.એમ. પટેલ
9925711200.
પ્રોગામ માં ભાગ લેવા માટે ઉપર દર્શાવેલ નંબર પર સંપર્ક કરો.
પ્રોગ્રામ નો કોઈ ચાર્જ નથી.જમવાનું તેમજ રહેવાનું મફત છે. આ ટ્રેનીંગ માં ભાગ લો અને બીજા ખેડૂત ને આ માહિતી ની જાણ કરો.

હવે તમે પણ સફળકિસાનની વેબસાઈટ દ્વારા અન્ય કિસાનમિત્રો સાથે માહિતી શેર કરી શકો છો. માહિતી કેવી રીતે આપવી એ જાણવા માટે અહીં જુઓ.

તમે અન્ય કિસાનમિત્રોએ આપેલ માહિતી  ખેડૂતો માટે,ખેડૂતો દ્વારા પર જોઈ શકો છો.

સફલ કિસાન દ્વારા મોકલાતી ખેતી વિશેની નવી માહિતી વિશે વાટસએપ પર જાણવા માંગતા હોય તો

  • તમારૂં નામ, વોટ્સએપ મોબાઇલ નંબર, ગામ, તાલુકો અને જીલ્લો નીચે આપો.
  • 9742946225 નંબર તમારા ફોન પર સેવ કરો. નંબર સેવ કર્યા વગર વોટ્સએપ પર મેસેજ નહીં મળે
  • તમારા ફોનથી 9742946225 પર Hi મેસેજ મોકલો.

તમે એક વાર તમારી માહિતી આપી હોય તો પાછી આપવાની જરૂર નથી.

તમારું નામ*
અટક*
વોટ્સએપ નંબર*
ગામ*
તાલુકો*
જીલ્લો*
શું તમે સફલ કિસાનનો નંબર 9742946225 તમારા ફોન પર સેવ કર્યો છે? સેવ કરેલ હોય તો 'Yes' લખો. નંબર સેવ કર્યા વગર અમારા મેસેજ નહી મળે.*