જીવામૃત – અનીલ ભારતીય

એક ગાય માતા ૧૫ વિદ્યા જમીન માટે ખાતર અને કીટ નિયંત્રણ દવા આપે છે. ગાય માતાના ૧ ગ્રામ છાણમાં ૩૦૦ થી ૫૦૦ કરોડ બેક્ટેરિયા

[ વધુ માહિતી..]

દેશી યુરીયા – અનીલ ભારતીય જાખલા/આણંદ

દેશી ગાયના બે લીટર દૂધને માટીના વાસણમાં ભરી દહીં તૈયાર કરો . તૈયાર દહીંમાં પિત્તળ કે તાંબાની ચમચી કે વાટકી ડુબાડીને મૂકી દો .

[ વધુ માહિતી..]

રાહુલ પટેલ , વાસદ

ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ… તારીખ19/2/18 થી 23/2/18 સુધી. સ્થળ:-એગ્રોનોમી વિભાગ, બી.એ.એગ્રીકલ્ચર કૉલેજ. આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી. આણંદ. ડો. એમ. વી. પટેલ +919737071848 ડૉ. પી.એમ. પટેલ

[ વધુ માહિતી..]

Joytabhai mali

*एग्रिकोन नो संग, दादमनी खेतिमा लावे रंग* नमस्ते खेदुत मित्रो… रासायनिक, फ़ुगनाशक्, किट नाशक थी थाकेला मित्रो माटे *_निमाटोड_* अने *_फ़ुग_* तथा नबला छोड

[ વધુ માહિતી..]

Viren Doshi

બનાસ ડેરીના પશુચિકિત્સા વિભાગ દ્વારા પશુપાલકો માટે જરૂરી માર્ગદર્શન કીટનાશક દવા તાજી છાંટેલી હોય તેવા કે બગડી ગયેલા કે કુમળા ઘાસચારાનું પશુઓને નીરણ કરવાથી

[ વધુ માહિતી..]

નારણભાઇ, ભાવનગર

👇ખેડુતો માટે જાહેરાત👇 ખેતીવાડી ખાતાની હાલમાં ફક્ત હેન્ડ ટુલ્સ કીટની ઓનલાઇન અરજી તા-૧/૨/૨૦૧૮ થી ૧૫/૨/૦૧૮ સુધી ચાલુ થયેલ છે. 👉કીટમા સમાવેશ વસ્તુ:👇 ૧.પાવડો નંગ-

[ વધુ માહિતી..]

યુવરાજસિંહ

ખેડૂતો માટે ખુશખબર ગુજરાત સરકારે ટપકસિંચાઇ પદ્ધતિ મા 50% સબસીડી ને વધારી 70% સબસીડી આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે તેથી જે પણ ખેડૂતો ટપક સિંચાઈ

[ વધુ માહિતી..]

Mavjibhai, Vav

🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝 મધમાખી ઉછેર કરવા ની ઇચ્છા ધરાવતાં ખેડૂતો માટે અત્યંત જરૂરી સૂચના 🐝🐝🐝🐝🐝🐝 ગુજરાત માં સૌ પ્રથમ અને સૌથી વિશાળ મધમાખી વિષયક તાલીમ અને

[ વધુ માહિતી..]

Ashokbhai, Atladra

ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ… તારીખ19/2/18 થી 23/2/18 સુધી. સ્થળ:-એગ્રોનોમી વિભાગ, બી.એ.એગ્રીકલ્ચર કૉલેજ. આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી. આણંદ. ડો. એમ. વી. પટેલ +919737071848 ડૉ. પી.એમ. પટેલ

[ વધુ માહિતી..]

ડો.જી.જે.પટેલ, કે.વી.કે. ડીસા

જીરાના પાકમાં ચરમીના નિયંત્રણ માટે ૪૦ દિવસ પછી મેન્કોઝેબ (૦.૨૫%) ૩૫ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાં ભેળવી ૧૦ દિવસના અંતરે ૪ છંટકાવ કરવા. //કે.વી.કે. ડીસા// ડો.જી.જે.પટેલ

[ વધુ માહિતી..]

JAYESHBHAI PATEL

શ્રી રામકૃષ્ણ ટ્રસ્ટ માધાપર દ્વારા ગાય આધારિત સજીવખેતી વિશે ની નિઃશુલ્ક તાલીમ શિબિર કુકમા ના ચિંતન ફાર્મ ગૌકૃષિ સંશોધન વિસ્તરણ કેન્દ્ર ચિંતનફાર્મ ખાતે યોજાશે.૧૨

[ વધુ માહિતી..]

Kuldipsinh Vala

હાઈબ્રીડ નાળીયેરી ડી × ટી (મહુવા) નાં રોપ નોધણી માટેની ઓનલાઈન અરજી જુનાગઢ કુષિ યુનિવર્સિટી ની વેબસાઈટ www.jau.in પર શરૂ છે. જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી

[ વધુ માહિતી..]

karsanbhai sojitra

દાડમને પાણીની ખેંચના રહે તે સારૂ જરૂરીયાત મૂજબ નિયમિત પિયત આપવું. ફળવાડીના બગીચામાં ફળમાખીના નિયંત્રણ માટે ફેન્થિઓન ૧૦ મિલિ દવા ૧૦ લિ. પાણીમાં ભેળવી

[ વધુ માહિતી..]

પ્રફુલ પંચાલ, જામનગર

“જીરો બજેટ આધ્યાત્મીક ખેતી સેમીનાર” *જામનગર અને ખંભાળીયા.* મુખ્ય માગઁદશઁક: જીરો બજેટ ખેતી-ગુજરાતના પ્રણેતા *શ્રી પ્રફુલભાઈ સેંજલીયા* 🌳🎋🌹🌿🌻🌾🌱🌲 *1)* તા.31/12/17, રવીવારે સવારે 9:00 થી12:00

[ વધુ માહિતી..]

Joytabhai mali

*એગ્રીકોન નો સાથ, જીરાના ખેડૂતને આપે સાથ* જીરામાં આવતી ચર્મી અને જીવાતના નિયંત્રણ માટે : વિગર +3 50ml + એસીટામાપ્રાઇડ 10gm + મેન્કોઝેબ M-45

[ વધુ માહિતી..]

મયુરભાઇ

5HP સોલાર પંપ માં 80% સુધી સબસિડી હવે મેળવો રાત્રી ના પિયતથી અને વીજકાપની જંજટમાથી છુટકારો. GGRC દ્વારા ગુજરાત ના દરેક જિલ્લામાં ખેડૂતો માટે

[ વધુ માહિતી..]

પ્રફુલભાઈ શિંગાળા

કામનાથ ટ્રેડીંગ કાું ગોંડલ. 9825649260,8780693730 જીરુ,ધાણા,ડુંગળી,લસણમાં સુકો રોકવા માટે green plus +સુકા રોકોનો છંટકાવ 100 મિલી/પંપ કરવો.

[ વધુ માહિતી..]

ખેડૂત એગ્રો સેન્ટર ખેડુત, ગોંડલ મો. 8128818660, 9662185708

હાલ ના વાતાવરણ પ્રમાણે જીરું, ધાણા જેવા પાક માં ફોસ્ફરસ યુક્ત ખાતર ની સાથે ફૂગનાશક તરીકે પ્રોપીનેબ 70 % wp 35 gm/પમ્પ અથવા થાઈઓફીનેટ

[ વધુ માહિતી..]

Natubhai, Deesa

🌳માનનીય કૃષિ ઋષિપદ્મશ્રી શ્રી સુભાષ પાલેકરજી ની ઝીરો બજેટ આધ્યાત્મિક કૃષિ શિબીર🌿..🌿⚘⚘⚘⚘🌿🌿 તા.16 થી 21 જાન્યુઆરી 2018…..છ દિવસ ની નિવાસી શીબીર….. સવારે 9:00 થી

[ વધુ માહિતી..]

Mukesh Patel, Amreli

ગુજરાત માટે હીંદ મહાસગરમા ઉભુ થયેલુ વાવાઝોડુ ઓખી બાબતે ખાસ સલાહ હીંદ મહાસગરમા ઉભુ થયેલુ વાવાઝોડુ ઓખી, અરબી સમુદ્રમા પંહોચ્યુ છે, આ વાવાઝોડુ આવતી

[ વધુ માહિતી..]

લલિતભાઇ પટેલ, વાસદ

“गेहू को लम्बे समय तक परम्परागत तरीके से सुरक्षित कैसे रखे, जानिए” _______ मित्रों अभी गेंहू की फसल खेतो में तैयार हो गयी है।

[ વધુ માહિતી..]

શૈલેશ મકવાણા, જામ જોધપુર

કોબીજ અને ફૂલેવરમાં જીવાત નિયંત્રણ કોબીજ અને ફૂલેવરમાં ડાયમંડ બેક મોથ ના નિયંત્રણ માટે પાન પર રહેલ ઈયર ના સમૂહ ને ચકાસો તે પ્રમાણે

[ વધુ માહિતી..]